Експертні обстеження і паспортизація
 Переглядів сторінки: 1174

Згідно НПАОП 0.00-8.18-04., всі вантажопіднімальні крани і машини підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічним оглядам.

Первинному технічному огляду підлягають нововиготовленні вантажопіднімальні крани і машини перед уведенням їх в експлуатацію з урахуванням правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Періодичному технічному огляду підлягають вантажопідіймальні крани і машини, що перебувають в експлуатації впродовж уставленого строку служби:
- частковому не рідше одного разу на 12 місяців.
- повному не рідше одного разу на 3 роки, за винятком наступнихих випадків:
1. Вантажопідіймальні крани, що обслуговують машинні зали електричних насосних станцій, компресорні установки тощо і використовуються тільки під час ремонту обладнання, піддаються повному технічному огляду не рідше одного разу на 5 років за погодження з територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці
2. Позачерговий повний технічний огляд вантажопідіймальних кранів і машин належить проводити у разі:
- введення їх в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;
- перерви в експлуатації більше ніж як на 12 міс;
- демонтажу та встановлення на новому місці;
- закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовуються під час експертного обстеження);
- експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення;
- аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру;
- після установки змінного стрілового обладнання або заміни стріли;
- після заміни несучих або вантових канатів кабельних кранів;
- у разі припису посадової особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці або працівника, який здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопіднімальних кранів і машин, у разі виявлення дефектів, пошкоджень і порушень цих правил, що впливають на їх безпечну експуатацію.


Найпоширеніші види дефектів:

Раковиноподібний знос
зубчастого колеса

Деформація
стяжної балки

Деформація драбини
виходу на кран

Деформація відбійника
на опорі

znos_zubchatogo_kolesa.jpg (46.77 Kb)

deformacia_stijnoi_balky.jpg (60.18 Kb)

deformacia_drabyny_vyhodu_na_kran.gif (45.96 Kb)

zdeformovanyy_vidbiynyk_na_opori.jpg (56.51 Kb)Як нас знайти?  
Керівник - Філіпов Павло Костянтинович